Nederlandse taalles
op locatie

lees meer
Nederlandse taalles via Native Dutch - Nederlandse taalles op locatie

De taallessen

Ik geef bewust les in kleine groepen tot maximaal vier personen of individueel. De lessen duren anderhalf uur en kunnen flexibel gepland worden. Samen bepalen we de dag, de tijd en de frequentie van de lessen. Dit in verband met wisselende werktijden en de vaak drukke agenda‚Äôs van de werknemers. Een lessenserie bestaat uit twaalf lessen en is met name gericht op de mondelinge taalvaardigheid: spreken, verstaan en begrijpen. In een kleine groep zijn de mogelijkheden tot interactie maximaal. Er is veel ruimte voor inbreng van de deelnemer. Na twaalf lessen bereikt de cursist meestal een verhoging van één niveau. Het is wel van belang dat de tijd tussen de opeenvolgende lessen niet te lang is, om een blijvend leereffect te behouden. Twaalf lessen verdeeld over vijftien weken is de maximale uitloop.

Intakes

De intakes duren vijftien minuten per persoon en vinden mondeling plaats, middels een kennismakingsgesprek, dus zonder toetsing. Aan het eind van de lessenserie vindt er ook geen toetsing plaats.

Locatie

Ik geef les op locatie, dat wil zeggen bij de bedrijven incompany. Organiseren de werknemers de lessen buiten de werkgever om, dan kiezen we een centrale, openbare locatie.

Online taalles

Online taallessen zijn ook mogelijk.